GoTo Nordics AB i konkurs – Information från konkursförvaltaren

Kalmar tingsrätt har beslutat att bevakningsförfarande skall äga rum i konkursen. Tingsrättens underrättelse finns på nedan länk.

Underrättelse om bevakningsförfarande

Bevakning

Ni måste bevaka er fordran skriftligen i enlighet med tingsrättens underrättelse. Om ni vill kan ni använda er av blankett som återfinns på länk nedan. Underlag som stödjer er fordran måste skickas med bevakningen. Underlag som stödjer er fordran kan t ex vara faktura eller kvitto på betald bokningsavgift. Även annat underlag kan stödja er fordran. Bevakningen skall skickas till:

Kalmar Tingsrätt
Box 613
391 26  Kalmar

Blankett för bevakning 

Utdelningsprognos

Det är ett stort antal resenärer och fordringsägare som omfattas av konkursen. Förfarandet kommer att ta tid i anspråk och vi ber er ha överseende med detta. Vilken utdelning som kommer att belöpa på fordran kan inte fastställas förrän i slutskedet av konkursen. Vid denna tidpunkt kommer de som har bevakat sin fordran att erhålla information om föreslagen utdelning. 

Information

Vidare information om konkursen kommer att lämnas här på hemsidan. På grund av omfattningen av bevakningsförfarandet har vi begränsade möjligheter att besvara frågor per telefon utan vi hänvisar i första hand till information på vår hemsida och e-post konkurser@advokatfirmankronan.se