Helena Karlsson

Advokat/Partner

Kontor: Kalmar / Oskarhamn
helena.karlsson@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 10 
+46 708 83 45 99
Verksamhetsområden
Affärsjuridik, obeståndsrätt, /tvister, fatsighetsrätt, brottmål, ekonomisk familjerätt

Helena Karlsson läste juridik vid Lunds Universitet och därefter notarietjänstgöring vid Kalmar Tingsrätt. År 1992 som anställdes hon som biträdande jurist vid Lagerlöf och Leman Advokatbyrå  i Göteborg. Efter en tid gick flytten tillbaka till Kalmar och AdvokatFirman Edgren, Strümpel & Co. Helena Karlsson  grundande 1998 AdvokatFirman Kronan tillsammans med advokaterna Lisa Niklasson och Björn Strümpel.

Advokat sedan 1995. Ledamot av Advokatsamfundets styrelse för Östra Avdelningen 2007- 2015. Medlem av Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (Rekon).