Isabelle Lewin

Jur.kand

Kontor: Kalmar
isabelle.lewin@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 80 
+46 70 853 81 08
Verksamhetsområden
Asyl- och socialrätt (LVU, LPT, LVM), målsägandebiträde, särskild företrädare, tvister, ekonomisk familjerätt

Isabelle Lewin läste juridik vid Lunds universitet och erhöll juristexamen 2017. Hon arbetar som biträdande jurist på AdvokatFirman Kronan sedan 2017. Dessförinnan har hon även arbetat som handläggare av bouppteckningar och inkomsttaxering vid Skatteverket.