John Dagnevik

Jur.kand

Kontor: Kalmar
john.dagnevik@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 80
+46 70 853 81 08
Verksamhetsområden
Affärsjuridik, tvister, fastighetsrätt, obeståndsrätt samt ekonomisk familjerätt, målsägandebiträde, särskild företrädare och socialrätt (LVU, LPT, LVM)

John Dagnevik läste juridik vid Uppsala Universitet och tog examen 2009. Han arbetade därefter som sakkunnig i Europaparlamentet i Bryssel/Strasbourg med inriktning på utskottet för juridiska frågor. Tingstjänstgöring som tingsnotarie vid Malmö tingsrätt. John Dagnevik kommer närmast från en tjänst som kammaråklagare i Kalmar med inriktning på bl.a. grova brott.Under 2017-2018 var John Dagnevik anställd som Expert vid Polisutbildningen i Växjö och undervisade i huvudsak poliser under grundutbildning samt poliser under chefsprogram i bl.a. straff- och processrätt. John Dagnevik anlitas alltjämt för utbildning av poliser.