Magnus Isaksson

Jur.kand

Kontor: Kalmar / Oskarshamn
magnus.isaksson@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 20
+46 70 883 02 38
Verksamhetsområden
Familjerätt, målsägandebiträde, särskild företrädare, socialrätt (LVU, LPT, LVM), tvister

Magnus Isaksson läste juridik vid Lunds universitet och erhöll juristexamen 2015. Han gjorde därefter tingstjänstgöring vid Kalmar tingsrätt. Magnus Isaksson arbetar som biträdande jurist på AdvokatFirman Kronan sedan 2018.