Migrationsrätt

Som asylsökande har du ofta rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet stöder och hjälper den asylsökande att förstå den juridiska processen och tillvarata dess rättigheter. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten. Vi på AdvokatFirman Kronan har omfattande erfarenhet av att biträda asylsökande i asylprocessen.