Nelly Rasmussen

Jur.kand

Kontor: Kalmar / Oskarshamn
nelly.rasmussen@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 70
+46 70 883 02 26
Verksamhetsområden
Affärsjuridik, tvister, obeståndsrätt, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt

Nelly Rasmussen läste juridik vid Stockholms universitet och erhöll juristexamen 2017. Hon har även läst Affärsjuristprogrammet med ekonomisk inriktning i Linköping där hon erhöll en kandidatexamen i Affärsjuridik år 2015. Tidigare har hon arbetat som handläggare av folkbokföring och inkomsttaxering vid Skatteverket och har senast varit verksam som biträdande jurist på Vasa Advokatbyrå i Stockholm. Nelly Rasmusson arbetar som biträdande jurist på AdvokatFirman Kronan sedan 2018.