Objekt

Här finner du aktuella försäljningsobjekt för exempelvis för konkursbo och dödsbos räkning.

Toys Cosmetics i Borgholm AB i konkurs

Toys & Cosmetics i Borgholm (Tekniska Magasinet) är en väl inarbetad butik med bästa läge i centrala Borgholm och har varit en av Borgholms ledande butiker inom leksaks- och kosmetika. På grund av konkurs emotses anbud på rörelsen i sin helhet eller delar därav. Lokalen består av 180 kvm butik, lager och kontor. 

Anbud önskas för övertagande av verksamheten för fortsatt drift alternativt delar därav. Bland inventarierna finns sedvanlig butiksinredning, en arbetsplats samt kassa. Utförsäljning av befintligt lager kan ske av konkursförvaltaren. 

Anbudsunderlag erhålles per mail till info@advokatfirmankronan.se Skriftliga anbud emotses snarats. Anbuden hanteras löpande. Fri prövningsrätt förbehålles.